Vaivatonta sisäilmajohtamista Air0 Puhtaan ilman palveluilla

Valitse palveluistamme tarpeisiisi sopivat osat tai ota koko paketti! Konseptimme räätälöidään aina asiakkaan tarpeiden mukaan. 

Ilmainen tarvekartoitus

 • Alustava tila-, tilanne ja tarvekartoitus

 • Palvelun tarvekartoitus ja alustava suunnitelma palvelun mitoitukselle

 • Tilakohtainen suunnitelma – mitä mitataan, missä mitataan

Jokaisen asiakkaan tilanne ja tarve on erilainen. Sovitamme konseptimme aina kulloiseenkin tarpeeseen. Meiltä saat kokonaispaketin lisäksi myös pelkän sisäilman monitorointiratkaisun tai ilmanpuhdistimet, mikäli ne vastaavat tarpeisiisi parhaiten. Siksi aloitamme aina selvittämällä lähtötilanteen ja tarpeen. 

Lähtötilanteen mittaus – minkälaista ilmaa teillä hengitetään?

 • Asiantuntijan valitsemat ja testaamat sensorit jatkuvaan mittaukseen

 • Mitattavina suureina pienhiukkaset (PM2.5), kaasumaiset yhdisteet (tVOC), hiilidioksidi, lämpötila, kosteus

 • Reaaliaikainen seuranta web-portaalissa ja mobiilisovelluksella

 • Hälytykset tekstiviestillä/sähköpostilla raja-arvojen ylittyessä

 • Automaattiset kuukausiyhteenvedot sähköpostiisi

Jatkuvan mittauksen sensoriratkaisut ovat helppo tapa seurata sisäilman tärkeitä mittareita reaaliaikaisesti sekä yhteenvetojen avulla. Hetkellisen arvon sijaan juuri jatkuva mittaus on tärkeää, jotta saadaan selville ilmanlaadun vaihtelut eri vuoden ja vuorokauden aikoina, ja tunnistetaan ajoissa mahdollisesti vielä kehittyvät sisäilmaongelmat.

Tarvittaessa muut lisätutkimukset

 • Ultrapientenhiukkasten mittaus tarkkuussensorilla*

 • Oirekyselyt**

 • Kuitumittaukset

 • Mikrobinäytteet

*Ultrapieniä hiukkasia ei voida mitata optisilla sensoreilla, tähän tarkoitukseen tarvitaan tarkkuussensori, jolla voidaan mitata hiukkaspitoisuuksia aina 10 nm kokoluokasta saakka. Suomessa merkittävin ultrapienten hiukkasten lähde on liikenne. Suosittelemme ultrapienten hiukkasten mittausta etenkin ruuhkaisilla alueilla.

**Osa sisäilmaoireiden aiheuttajista vaikuttaa jo hyvin pieninä pitoisuuksina, jolloin ne eivät välttämättä näy piikkeinä hiukkaspitoisuuksissa tai VOC-pitoisuuksissa. Oirekyselyt saattavat paljastaa mahdollisen sisäilmaongelman ja tarpeen lisätutkimuksille, mikäli kyselytulokset ja mittaustulokset osoittavat eriäviä tuloksia.  

Työkalut helppoon sisäilmanlaadun seurantaan ja hallintaan

 • Mobiilisovellus antaa yhdellä vilkaisulla kokonaiskuvan ilmanlaadusta kaikissa eri tiloissa

 • Web-portaali tarkempaan datan vertailuun ja analysointiin

 • Automaattiset hälytykset sähköpostiin tai puhelimeen raja-arvojen ylittyessä

 • Puhdistuksen keskitetty hallinta, ohjelmointi ja seuranta

Asiantuntijan analyysi sisäilman laadusta

 • Asiantuntijapalvelut ja tulosten raportointi

 • Mittaustulosten analysointi, käyttäjäkyselyiden tulosten läpikäynti

 • Suositukset jatkotoimenpiteistä

 • Ensimmäinen analyysiraportti kuukauden mittausjakson jälkeen sisältyy hintaan!

Raporttimme tehdään aina tarpeita vastaamaan – sovimme sisällöstä ja sen painopisteistä etukäteen, jotta saat varmasti tietoa, joka auttaa sinua tekemään parempia sisäilmapäätöksiä.

Raportin osana teemme suosituksen jatkotoimenpiteistä. Ilmanpuhdistusta suositeltaessa mitoitamme myös ilmamääriltään riittävät Air0 ilmanpuhdistimet havaitun tarpeen mukaisesti puhdistusta vaativiin tiloihin ja toimitamme alustavan suunnitelman hintatietoineen. 

Ratkaisu puhtaaseen sisäilmaan

 • Air0 ilmanpuhdistimet ovat tehokkaita ultrapieniä ja pienhiukkasia vastaan, ja suodattaa tehokkaasti myös kaasumaisia yhdisteitä 

 • Ilmanpuhdistimet tilojen ja tarpeen mukaan, oikein mitoitettuna riittävillä ilmamäärillä.

 • IoT ratkaisu, joka mahdollistaa kaikkien laitteiden keskitetyn etähallinnan, aikataulutuksen ja automatisoinnin.

 • Ohjaus tapahtuu helppokäyttöisellä mobiilisovelluksella. Voimme ohjelmoida puhdistuksen viikkoaikataulun tarpeisiinne valmiiksi.

Ratkaisu puhtaaseen sisäilmaan

 • Air0 ilmanpuhdistimet ovat tehokkaita ultrapieniä ja pienhiukkasia vastaan, ja suodattaa tehokkaasti myös kaasumaisia yhdisteitä 

 • Ilmanpuhdistimet tilojen ja tarpeen mukaan, oikein mitoitettuna riittävillä ilmamäärillä.

 • IoT ratkaisu, joka mahdollistaa kaikkien laitteiden keskitetyn etähallinnan, aikataulutuksen ja automatisoinnin.

 • Ohjaus tapahtuu helppokäyttöisellä mobiilisovelluksella. Voimme ohjelmoida puhdistuksen viikkoaikataulun tarpeisiinne valmiiksi.

Skaalaa palvelua tarpeen mukaan

 • Rakenna Air0 ilmanpuhdistimista ja sensoreista Air0 Puhtaan Ilman Järjestelmä

 • Seuraa, hallitse ja ohjaa sisäilmaasi keskitetysti, mistä ja milloin vain

 • Näet aina reaaliaikaisesti, millä puhdistustasolla ja -ohjelmalla puhdistimet ovat ja mikä kyseisen tilan ilmanlaatu on

 • Palvelu kasvaa ja skaalautuu tarpeidesi mukana – aina yhtä helppokäyttöisesti sinulle

Ylläpito ja huolto

 • Hintaan sisältyvät tarvittavat huollot, suodattimien vaihdot ja 100% takuu koko palvelujakson ajan.

 • Asiantuntijamme ovat käytettävissä läpi palvelunjakson

Jatkuva seuranta ja parantaminen

 • Muutokset järjestelmään muuttuvien tarpeiden mukaan

 • Ilmanlaadun jatkuva seuranta mahdollistaa ennakoinnin ja korjaavat toimenpiteet ennen kuin ongelmat paisuvat liian suuriksi

 • Muut tarvittavat seurantatoimenpiteet ja asiantuntijaraportit tilanteen kehittymisestä

 • Lisätoimenpiteet havaintojen perusteella 

Huolehdimme sisäilma-tarpeistanne koko palvelujakson ajan. Saat meiltä henkilökohtaista palvelua ja asiantuntijamme ovat aina valmiita vastaamaan sisäilma-asioissa mieltä askarruttaviin kysymyksiin.* Joustava Puhtaan ilman järjestelmä kasvaa tarpeidesi mukana, ja olemme mielellämme kanssasi kartoittamassa järkeviä seuraavia askeleita kohti parempaa sisäilmaa. 

Huolloista ja muusta ylläpidosta asiakkaan ei tarvitse meillä pitää kirjaa – me hoidamme ne ajallaan ja ilman niistä koituvaa ylimääräistä vaivaa. Tämäkin palvelu sisältyy kuukausihintaan. Ei piilokuluja, vain puhdasta ilmaa.

*Tarkemmat kirjalliset analyysit ja raportit sovimme tapauskohtaisesti erikseen. 

Miltä kuulostaisi vaivaton sisäilmajohtaminen? Olemme valmiita palvelemaan tarpeitasi. 

Ota yhteyttä

Vertaile eri palvelukokonaisuuksia

Sisäilman monitorointi

 • Mittalaitteet
 • Sovellukset seurantaan
 • Hälytykset
 • Raportit

Air0 etäohjattavat ilmanpuhdistimet

 • Tehokas ilmanpuhdistus
 • Puhdistuksen etähallinta
 • Puhdistuksen aikataulut
 • Huolto ja ylläpito

Puhtaan ilman järjestelmä

 • Kaikki edellämainitut
 • Keskitetty hallinta
 • Puhdistuksen automaatio
 • Skaalautuu tarpeen mukaan

Erikseen ostettavat palvelut

 • Pienhiukkasten tarkkuusmittaus
 • Kuitumittaukset
 • Mikrobinäytteet
 • Oirekyselyt

Air0 ilmanpuhdistimet – kun tarvitset puhdasta ilmaa.

Suomessa kehitetty ja patentoitu smAIRt teknologia yhdistää erittäin hyvän suodatuskyvyn ja korkeat ilmamäärät. Lopputulemana saat paljon puhdasta ilmaa.

Valmistamme Air0 ilmanpuhdistimet alusta loppuun Suomessa! Tutustu kotimaisiin ilmanpuhdistimiimme ja teknologiaamme tarkemmin.

smAIRt ilmanpuhdistus