Toimiston olosuhteet vaikuttavat työtehoon ja sairastumisiin

Työpaikan olosuhteet ovat merkittävässä roolissa yrityksen menestymiseen. Ihanteellinen sisäilmasto luo olosuhteet työssä onnistumiseen, työn tehokkaaseen tekemiseen ja ennen kaikkea takaa turvalliset olosuhteet työntekijöille.

Toimiston olosuhteet saattavat olla syynä, jos henkilöstöllä esiintyy ajoittain esimerkiksi:
– Päänsärkyä
– Väsymystä
– Erilaisia allergia- ja ärsytysoireita
– Flunssia ja infektioita

Toimiston optimaaliset olosuhteet

Liian lämmin sisäilma tuntuu tunkkaiselta

Lämpötila on jokaiselle tuttu ja helposti aistittava olosuhteiden osatekijä, ja yksi tärkeimmistä sisäolosuhteiden viihtyvyyteen vaikuttavista tekijöistä. Varmasti juuri näistä syistä jokaista miellyttävä lämpötila on kaikkein hankalin löytää. Subjektiiviseen lämpötilan kokemiseen vaikuttavat mm. henkilön ääreisverenkierto, kehon rakenne, terveydentila ja persoonallisuus.

Liian lämmin huoneilma saattaa tuntua tunkkaiselta, ja monesti huonosta sisäilmasta tehdyt valitukset saattavat korjaantua säätämällä lämpötila kohdilleen.

Kevyelle istumatyölle suosituslämpötila vaihtelee 21-25C, vuodenajasta riippuen.

Olosuhteet muodostuvat useista eri tekijöistä

Sisäolosuhteet koostuvat monesta eri tekijästä. Esimerkiksi vedon tunne ja tunkkaisuus ovat yleisiä sisäolosuhteisiin liitettyjä tuntemuksia, ja usein esimerkiksi päänsärky tai iltapäivän väsymys saattaa johtua olosuhteista.

Sisäolosuhteiden laatuun vaikuttavat lämpötilan lisäksi mm. hiilidioksidipitoisuus, suhteellinen ilmankosteus, melu, valaistus sekä sisäilman puhtaus. Helposti aistittavien olosuhteiden rinnalla esimerkiksi ilman pienhiukkaset ovat hajuttomia, mauttomia ja silmälle näkymättömiä, mutta samalla terveydelle haitallisia. Ainut tapa varmistua ilman puhtaudesta on mitata ilmaa sensoreilla.

Tuoreen Harvardin tutkimuksen mukaan kohonneet sisäilman pienhiukkas- sekä hiilidioksidipitoisuudet vaikuttavat työikäisten kognitiivisiin taitoihin akuutisti.

Ihanteelliset olosuhteet edesauttavat työssä onnistumista

Lyhyesti sanottuna olosuhteiden työpaikalla tulisi olla miellyttävät, virkeyttä edistävät, raikkaat ja terveelliset. Siis sellaiset, jotka mahdollistavat työntekijöiden parhaan mahdollisen työpanoksen, sen sijaan että ne toimisivat päinvastoin.

Osittain ehkä abstraktilta tuntuvaan kokonaisuuteen auttaa mittaaminen. Toimiston olosuhteista suurta osaa voidaan objektiivisesti mitata, ja näille suureille löytyy myös ohjeelliset suositusarvot. Vain mittaamalla voidaan varmistua sisäilmaston laadusta.

Lataa ilmainen oppaamme, ja tiedät, miten teidänkin toimistolla voidaan saavuttaa optimaaliset olosuhteet – tai varmistua siitä, että ne ovat jo parhaat mahdolliset.

Panosta henkilöstön hyvinvointiin – varmista turvalliset ja terveelliset olosuhteet. 

Vähemmän sairastelua, enemmän työssä viihtyvyyttä ja työtehoa. Olosuhteilla on merkittävä vaikutus yrityksen menestykseen. Ota haltuun sisäilmasto ja lataa ilmainen oppaamme optimaalisista toimiston olosuhteista.

Opas sisältää seuraavat aiheet:

  • Mitkä osa-alueet muodostavat sisäilmaston

  • Miten olosuhteet vaikuttavat työntekijöihin

  • Mitkä ovat eri osa-alueiden suositusarvot, sekä

  • Millä toimenpiteillä optimaaliset olosuhteet voidaan saavuttaa

Lataa ilmainen opas jättämällä yhteystietosi