Helmet Capital Oy on suomalainen valtakunnallinen pääomasijoitusalan yritys. Helmet sijoittaa kohdeyrityksiin verkostoonsa kuuluvien yksityishenkilöiden, perheyritysten ja institutionaalisten sijoittajien varoja. Helmet on toiminut pääomasijoitusmarkkinassa vuodesta 1998 lähtien.

Korona-aikanakaan kaikkia tapaamisia ei voida pitää etänä ja niinpä Helmet vastuullisena toimijana haluaa hyödyntää kaikki mahdolliset varotoimet tarjotakseen ihmisille mahdollisimman turvalliset olosuhteet kohdata. Sisäilmanpuhdistus nähdään tässä yhtenä tärkeimmistä toimista, jonka toteuttamiseksi yritys on ottanut käyttöönsä Air0:n Puhdasta ilmaa palveluna -ratkaisun.

Neuvottelutilojen turvaaminen

Korona-aikana Helmetilla suositaan etätöitä, mutta kun on tarvetta olla toimistolla, turvavälit ja muut varotoimenpiteet otetaan huomioon. Neuvottelutiloissa pidetään vain välttämättömät kokoukset, mutta niissä ihmiset viettävät samassa tilassa pidempiäkin aikoja. Kertynyt tutkimusaineisto Suomesta ja maailmalta on tehnyt selväksi, että koronavirus leviää ensisijaisesti ilmateitse. Tämän takia neuvottelutiloissa on erittäin tärkeää hyödyntää sisäilmanpuhdistusta.

Ammattimaisena toimijana Helmet Capital Oy halusi ratkaisun, joka on todistetusti luotettava. Air0:n Suomessa valmistetut ja testatut ratkaisut olivat luonnollinen valinta. Luotettavuuden lisäksi tärkeänä hyötynä nähtiin Puhdasta ilmaa palveluna -malli, jossa Helmetin henkilöstön ei tarvitse huolehtia ilmanpuhdistuksesta tai laitteiden käytöstä. Palvelukonseptin mukaisesti Air0 vastaa ilmanpuhdistuksen toimivuudesta ja optimaalisesta tasosta koko sopimuksen ajan.

Vaivattomuus ja erinomaiset tulokset

Automaation ansiosta puhdistimien käyttö on ollut täysin vaivatonta. Lisäksi ilma on tuntunut raikkaalta, ja tämän vahvistaa myös palveluun sisältyvä tilojen jatkuva mittaus, joka osoittaa ilmanlaadun pysyvän hyvällä tasolla. Puhdasta ilmaa palveluna -ratkaisu otettiin käyttöön kaikissa neuvottelutiloissa ja tulokset ovat olleet samat kaikissa tiloissa. Loistavien tulosten lisäksi kehua on saanut myös puhdistinten suomalainen design.

Eräässä neuvotteluhuoneessa koettiin myös läheltä piti -tilanne, kun kokouksessa olleella henkilöllä todettiin kokouksen jälkeen koronavirustartunta. Varotoimien ansiosta tartunta ei kuitenkaan levinnyt toisiin henkilöihin. Tämä on hyvä osoitus, minkä takia on erittäin tärkeää huolehtia kaikista varotoimista, ilmanpuhdistinten muodostaessa kriittisen osan näitä toimia.

Tarve turvalliselle sisäilmalle? 

Ota yhteyttä, kerromme mielellämme palveluistamme lisää!