Asiakastarina – Janakkalan kunta

Sisäilmaongelmainen koulu Janakkalassa

Janakkalan kunnassa sijaitseva koulu on ollut jo jonkin aikaa sisäilmaongelmainen kiinteistö. Tilojen käyttöä on pyritty mahdollistamaan eri valmistajien ilmanpuhdistimien avulla.

”Meillä on ollut käytössä eri valmistajien ilmanpuhdistimia, mutta etenkin osassa luokkahuoneista palaute huonosta sisäilmasta jatkui niistä huolimatta. Siksi olimme kiinnostuneita etsimään ja kokeilemaan yhä uusia, vaihtoehtoisia ratkaisuja puhtaampaan sisäilmaan.” Jukka Tuominen, kiinteistön ylläpitoinsinööri kertoo, ja jatkaa ”Saamamme suosituksen perusteella päätimme kokeilla Air0-ilmanpuhdistimia.”

Sisäilman monitorointijakso lähtötilanteen kartoittamiseksi

Liikkeelle lähdettiin ongelmallisista luokkahuoneista, joissa oli jo käytössä ilmanpuhdistin, mutta palautteet huonosta sisäilmasta olivat niistä huolimatta jatkuneet. Alussa sisäilmanlaatua mitattiin jatkuvan mittauksen sensoreilla näissä luokkahuoneissa, pitäen vanhat ilmanpuhdistimet samaan aikaan päällä.

Mittausten perusteella oli nähtävissä, että useimmissa monitoroitavista luokkahuoneissa ilmanlaatu ei ollut hyvällä tasolla. Muutaman viikon mittausjakson jälkeen kyseisiin luokkiin otettiin käyttöön Air0-ilmanpuhdistimet, samalla jatkaen sisäilman monitorointia.

Kokemukset Air0 Puhtaan ilman järjestelmästä ja raporteista

Kaikille Air0-ilmanpuhdistimille asetettiin puhdistusaikataulut siten, että päivisin luokkahuoneiden käytön aikaan puhdistus on äänitasoltaan miellyttävällä tasolla 2, ja ennen koulupäivän alkua luokkahuoneen sisäilma puhdistetaan tehokkaimmalla turbo-puhdistustasolla.

”Puhdistuksen aikatauluissa tärkeintä on ollut, että puhdistusteho saadaan asetettua tilojen käytön mukaisesti. Aiemmat puhdistimet ovat olleet vain jatkuvasti päällä, sillä vastaavaa ajastusmahdollisuutta ei ole ollut” Tuominen kommentoi.

Air0 Puhtaan ilman järjestelmässä ilmanlaadun jatkuva seuraaminen on oleellinen osa kokonaisuutta. ”Olemme itse tarkkailleet ilmanlaatudataa Air0:n portaalin kautta, ja erityisen hyödyllisiksi koimme saamamme asiantuntijaraportit.”

Ilmanlaatu parani sekä mittaustulosten että tilan käyttäjien kokemusten perusteella

Jatkuvan sisäilmamittauksen ansiosta Air0-ilmanpuhdistuksen vaikutusta ilmanlaadun tasoon voidaan seurata.  Mittausdatasta oli nähtävissä ilmanlaadun tason paraneminen kaikissa luokissa Air0-ilmanpuhdistuksen aikana. Tämän lisäksi yhdestä luokasta löydettiin havainto äkillisestä hiukkaspitoisuuden noususta, jonka syy löytyikin muuttuneesta tilan käytöstä.

”Parantuneen ilmanlaatudatan lisäksi teimme kyselyn myös opettajille. Luokkahuoneiden opettajista jokainen koki sisäilman paremmaksi sen jälkeen, kun vaihdoimme ilmanpuhdistimet Air0-ilmanpuhdistimiin.” Tuominen kommentoi tyytyväisenä.

Ilmanlaatudatan lisäksi myös Air0-ilmanpuhdistimien toimintaa pystytään seuraamaan Air0-sovelluksen ja portaalin kautta. Tällöin voidaan varmistua, että kaikki puhdistimet ovat suunnitelman mukaisesti päällä ja oikealla tasolla. Etähallinnan ja -seurannan edut korostuvat erityisesti koulun kaltaisessa isossa kiinteistössä, joissa tilan käyttäjiä on paljon, jolloin joku saattaa epähuomiossa irrottaa esimerkiksi puhdistimien sähköjohdon pistorasiasta kiinteistöhuollon tietämättä.

Air0 Puhtaan ilman järjestelmässä kaikki ominaisuudet onkin kehitetty sen kaikkein tärkeimmän tavoitteen täyttymiseksi – että sisäilma puhdistuu kaikissa tiloissa tehokkaasti.

”Positiivisen palautteen ja parantuneen sisäilmanlaadun perusteella päätimme korvata aiemmin käytössä olleita ilmanpuhdistimia Air0-ilmanpuhdistimilla.”

– Jukka Tuominen, kiinteistön ylläpitoinsinööri, Janakkalan kunta

Kuva: Air0 kuvituskuva